ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวกลาโหมภาค 3 ครั้งที่ 1/60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 23 ก.พ.60 พ.ต.สหมาย ประเสริฐเมธ ผช.หน.ฝ่ายแหล่งข่าวเดี่ยว
เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวกลาโหมภาค 3 ครั้งที่ 1/60
โดยมี พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ เสธ.ทภ.3 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 2 บก.ทภ.3