หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี/รมต.กห.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 12 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.ช.ม.