ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมข่าวความมั่นคง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 14 มี.ค.60 พ.ท.เทวารัณย์ ประสาทแก้ว หน.ฝ่ายรวบรวม
เข้าร่วมการประชุมข่าวความมั่นคง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ศป.ข.ภาค 2
ณ ห้องประชุม ศป.ข.ภาค 2