ศขย.ทภ.3 จัดการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข่าว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 14 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้ให้การฝึกอบรมการวิเคราะห์ข่าวให้กับกำลังพล ศขย.ทภ.3
โดยมี พ.อ.วรสิทธิ์ เอี่ยมเอาฬาร อาจารย์จาก รร.ขว.ทบ. เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3