หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 22 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.33 ครบรอบปีที่ 99
ณ บก.มทบ.33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.