ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 5 เม.ย.60 พ.ต.สมหมาย ประเสริฐเมธ ผช.หน.ฝ่ายวิเคราะห์แหล่งข่าวเดี่ยว
เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 6/2560
สำนักงาน ปปส.ภาค 5