หน.ศขย.ทภ.3 ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 6 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน 2 นาย ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3