ปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ศขย.ทภ.3 นำกำลังพลเข้าขอพร หน.ศขย.ทภ.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 12 เม.ย.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ฯ
ปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมกำลังพล ศขย.ทภ.3
เข้าขอพร พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2560