หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผบ.มทบ.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 12 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.33
เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ บ้านพัก ผบ.มทบ.33