หน.ศขย.ทภ.3 เข้าขอพรรดน้ำดำหัว พล.ท.โกศล ประทุมชาติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 12 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
รดน้ำดำหัวขอพร พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมต.ศธ./ที่ปรึกษาพิเศษ ศขย.ทภ.3
เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย