ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 2 พ.ค.60 พ.อ.กวิน ยาวิชัย หน.ฝ่ายวิเคราะห์แหล่งข่าวทั้งหมด
เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 7/2560
โดยมี นายกิตติชัย เหลืองกำจร ผอ.ปปส.ภาค 5 เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม ปปส.ภาค 5