ศขย.ทภ.3 เข้าเยี่ยมชมสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 9 พ.ค.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ศขย.ทภ.3
และคณะเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ(GIS)ของสถาบันสำรวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ปปส.
โดยมี คุณทิพาพร ทัศนภักดิ์ ผอ.สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
ให้การต้อนรับ