ศขย.ทภ.3 จัดให้มีการบรรยายพิเศษ"ความมั่นคงตามแนวชายแดน"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 15 พ.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้กรุณาให้มีการบรรยายพิเศษ "ความมั่นคงตามแนวชายแดน"
โดยมี พ.อ.ปริญญา วีระศรีนารา เป็นวิทยากร