ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง ศป.ข.ภาค 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 16 พ.ค.60 พ.ท.เทวารัณย์ ประสาทแก้ว หน.ฝ่ายรวบรวม
เข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง เพื่อแลกข้อมูลข่าวสาร ศป.ข.ภาค 2
ณ ห้องประชุม ศป.ข.ภาค 2