ศขย.ทภ.3 จัดให้การบรรยายพิเศษ"ประสบการณ์การทำงานด้านการข่าว"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 17 พ.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้กรุณาให้มีการบรรยายพิเศษ"ประสบการณ์การทำงานด้านการข่าว"
โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.33 เป็นวิทยากร