หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินต่อเป้าหมายยาเสพติด ครั้งที่ 2/60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 19 พ.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการต่อเป้าหมายยาเสพติด
ครั้งที่ 2/60 โดยมี พ.อ.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รอง เสธ.ทภ.3
และหน่วยงานร่วมโครงการ จำนวน 48 หน่วย เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3