หน.ศขย.ทภ.3 ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 23 พ.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน 2 นาย พ.อ.หญิง จุฑามาศ สุวรรณผ่อง และ ร.ท.จำนงค์ ประทุมศิริ
ณ หน้า บก.ศขย.ทภ.3