หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมคณะศึกษาดูภูมิประเทศ บ.ผาขาว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 30 พ.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยัง บ.ผาขาว อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. เพื่อศึกษาดูภูมิประเทศ
โดยมี พ.ท.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.บก.ควบคุม ฉก.ม.3 ให้การต้อนรับ