หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมคณะเดินทางไปยัง อ.เชียงของ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 30 พ.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินไปยังที่ว่าอำเภอเชียงของ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
งานเสพติด โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ให้การต้อนรับ