ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 7 มิ.ย.60 พ.อ.กวิน ยาวิชัย หน.ฝ่ายวิเคราะห์แหล่งข่าวทั้งหมด
เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 8/2560
ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 5