ศขย.ทภ.3 จัดให้มีการบรรยายพิเศษ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 23 มิ.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้กรุณาให้มีการจัดบรรยายพิเศษ"ประสบการณ์การทำงานด้านการข่าว"
ให้กับกำลังพล ศขย.ทภ.3 โดยมี คุณนาขวัญ อนันชัย เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3