หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.7 พัน.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 27 มิ.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.7 พัน.1 ครบรอบปีที่ 104
ณ ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่