หน.ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 4 ก.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ
ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่