รอง เสธ.ทภ.3 เป็นประธานการประชุมประเมินผลการดำเนินการต่อเป้าหมายยาเสพติด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 14 ก.ค.60 พ.อ.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รอง เสธ.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมประเมินผลการดำเนินการติดตามต่อเป้าหมายยาเสพติด
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3