ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 13 ก.ค.60 พ.ต.สมหมาย ประเสริฐเมธ ผช.หน.ฝ่ายวิเคราะห์แหล่งข่าวเดี่ยว
เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ศป.ข.ภาค 2 ประจำเดือน ก.ค.60