หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการต่อเป้าหมายยาเสพติด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 25 ม.ค.61 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการต่อเป้าหมายยาเสพติดครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3