รอง หน.ศขย.ทภ.3 เดินทางพบแหล่งข่าวในพื้นที่ จว.พ.ย.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 5 ก.พ.61 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3 เดินทางไปพบแหล่งข่าว
ในพื้นที่ อ.เชียงคำ จว.พ.ย. และไปด่านตรวจแม่ต๋ำ อ.เมือง จว.พ.ย. เพื่อสอบถามปัญหา
ข้อขัดข้องพิจารณาผลดี-ผลเสียของการย้ายด่านฯ โดยมี
พ.ต.ท.ธนโชติ บุญยงค์ หัวหน้าด่านแม่ต๋ำ ให้การต้อนรับ