รอง หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 7 ก.พ.61 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุม
ประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4/2561
โดยมี นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภาค 5 เป็นประธานการประชุม